Disclaimer

De website met internetadres www.updatejekeuken.nl en alle informatie is gericht op bezoekers van UpdateJeKeuken.nl in Hilversum. De website bevat oorspronkelijke ideeën, teksten en foto’s. De intellectuele eigendomsrechten berusten bij UpdateJeKeuken.nl in Hilversum. Aan de inhoud van deze website is grote zorg besteed. Ondanks de zorgvuldige samenstelling van de informatie kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor eventuele fouten in de tekst. UpdateJeKeuken.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheid. UpdateJeKeuken.nl behoudt te allen tijde het recht de inhoud van deze site om welke reden dan ook te verwijderen of te wijzigen zonder daar enig persoon van op de hoogte te hoeven stellen. De inhoud van deze website is uitsluitend bedoeld ter informatie.

Sitemap, AVG