AVG

UpdateJeKeuken.nl is een eenmanszaak gespecialiseerd in bouw, verbouw en renovatie, specifiek gericht op het renoveren van keukens. UpdateJeKeuken.nl verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten. Wij verzamelen uw voor- en achternaam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Wij gebruiken deze gegevens voor het verzenden van een offerte, danwel het bevestigen van de opdracht of het laten afleveren van bestelde goederen en het versturen van facturen.

UpdateJeKeuken.nl verwerkt ook uw bankgegevens teneinde de betaling te kunnen verwerken.

UpdateJeKeuken.nl gebruik virus- en bedreigingssoftware om uw gegevens te beveiligen.

UpdateJeKeuken.nl verstrekt informatie alleen aan derden als dit voor de uitvoering van haar werkzaamheden noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor het laten afleveren van bestelde goederen.

UpdateJeKeuken.nl bewaart gegevens zeven jaar (www.belastingdienst.nl).